Konkurrencebetingelser i samarbejde med samarbejdspartnere

Afholdes en konkurrence i samarbejde med en samarbejdspartner, er det samarbejdspartnerens ansvar at overdrage præmien til vinderen. Blue Keld kan derfor ikke stå til ansvar for kvalitet, forsinkelser eller manglende service, ved afhentning eller forsendelse af præmie.

 

Konkurrencebetingelser for Facebook

Gælder for konkurrencer på Blue Kelds Facebookside.

 

Sådan deltager du:

Spørgsmålet i facebook-opslaget besvares i kommentarfeltet, der er direkte tilknyttet opslaget.

Vi kontakter vinderen på Facebook i kommentartrådens svar-funktion og via messenger, når konkurrencen er slut, og vinderen er fundet. Her aftales det også, hvornår præmien sendes med posten til vinderen.

Hvis vinderen ikke har henvendt sig til Blue Keld inden for 3 uger efter vores første henvendelse og dermed ikke bekræftet, at de har forstået at de er vinderen af konkurrencen, frafalder præmien, og en ny vinder trækkes.

Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

 

Om præmien

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook. Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Præmien kan ikke afhentes.

 

Hvordan udtrækkes vinderen?

Vinderen vil blive tilfældigt udtrykket af et social media panel. Dette panel alene afgør, hvem der vinder konkurrencen. Alle kommentarer tilknyttet konkurrenceopslaget, tages i betragtning. Hvis det fremgår af opslaget, at vinderen findes ved lodtrækning, vil denne lodtrækning være tilfældig. Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte på Facebook med yderligere information.

 

Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencen arrangeres af Blue Keld, Fritz Schur Consumer Products. Ansatte fra Fritz Schur Consumer Products har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Arrangøren reserverer sig retten til, under rimelige omstændigheder, at aflyse konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på Blue Kelds officielle Facebook-side. Man skal være fyldt 18 år, for at kunne vinde præmier indeholdende alkohol eller tobaksvarer. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet af, administreret af eller associeret med Facebook. Facebook har intet ansvar for elementer i konkurrencen.

 

Konkurrencebetingelser for Instagram

Gælder for konkurrencer på Blue Kelds Instagram.

 

Sådan deltager du

Like Instagram-opslaget eller svar på spørgsmålet i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.

Vi kontakter vinderen på Instagram med en privatbesked, når konkurrencen er slut, og vinderen er fundet. Her vil vinderen få besked om det videre forløb ift. hvor og hvornår præmien sendes med posten.
Vinderen skal besvare vores første henvendelse og tilsende nødvendige informationer som adresse og kontaktoplysninger. Denne information vil KUN blive anvendt i forbindelse med forsendelse af præmie. Svarer vinderen ikke på vores henvendelse inden for 3 uger, vil præmien gå til en anden vinder.

 

Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Instagram overholdes.

 

Om præmien

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Instagram og sendes til vinderens ønsket adresse.

 

Hvordan udtrækkes vinderen?

Vinderen vil blive tilfældigt udtrykket af et social media panel. Dette panel alene afgør, hvem der vinder konkurrencen. Alle kommentarer tilknyttet konkurrenceopslaget, tages i betragtning. Hvis det fremgår af opslaget, at vinderen findes ved lodtrækning, vil denne lodtrækning være tilfældig. Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte på Instagram med yderligere information.

 

Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencen arrangeres af Blue Keld, Fritz Schur Consumer Products. Ansatte fra Fritz Schur Consumer Products har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Arrangøren reserverer sig retten til, under rimelige omstændigheder, at aflyse konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på Blue Kelds officielle Facebook-side. Man skal være fyldt 18 år, for at kunne vinde præmier indeholdende alkohol eller tobaksvarer. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet af, administreret af eller associeret med Facebook. Facebook har intet ansvar for elementer i konkurrencen.

Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet af, administreret af eller associeret med Facebook.

Facebook har intet ansvar for elementer i konkurrencen.